Каптиране на подземните води

Подземните води се каптират главно по два начина: с вертикални и с хоризонтални водохващателни съоръжения.

Вертикалните водохващания могат да бъдат тръбни, шахматни и комбинирани кладенци.

·         Тръбните кладенци – условията за постройка на тръбни кладенци са най-благоприятни, когато водния пласт, от който ще се подхранват кладенците е с мощност (дебелина), по-голяма от 3 м., лежи на не по-малко от 25 м. дълбочина от повърхността на терена.

Тръбните кладенци се строят на дълбочина до 300 м., а понякога по изключение достигат и до 800 м. и повече.

Всеки тръбен кладенец се състои от експлоатационни (обсадни) колони, филтър, утайник, устие и глава (шахта).

Когато трябва тръбния кладенец да събира водите си от няколко водоизточника безнапорни, разположени на дълбочина на съответните дълбочини на кладенеца се монтират подходящи филтри.

При подземните води, които произхождат от водоносните хоризонти с различна дълбочина и с различни напори, тръбните кладенци се строят така, че да е възможно вземането на вода от всеки водоносен хоризонт, като се запазва напорът му.

Тръбните кладенци се строят обикновено с диаметър 150-600 мм., а в изключителни случаи и до 1000 мм.

Разстоянието между тръбните кладенци зависи от вида и мощността на водоносния пласт и търсения дебит.

·         Шахтни кладенци – те се състоят от сравнително малка дълбочина във водоносния пласт. Такава трябва да е 20-30 м. от повърхността и когато мощността на водоносния пласт не надвишава 5-8 м.

При несъвършените шахматни кладенци, водата излиза през дъното и отворите на стените, а при съвършените само през отворите на стените.

Шахтните кладенци са предпочитани през тръбните, когато скоростта на втичащите се в тях подземни води е значителна и увлича в кладенеца пясъчни зърна. Големината на отворите в стената на кладенеца е в зависимост от скоростта на втичането. Тази скорост не трябва да надминава границата, при която пясъчните зърна започват да се движат.

·         Комбинирани кладенци – понякога при изграждане на кладенци се прави комбинация от шахтен и тръбен кладенец. Най-напред до известна дълбочина се строи  шахтен кладенец, а от там надолу тръбен. При нужда тръбните кладенци могат да бъдат и повече. Характерно за комбинираните кладенци е, че се строят при мощни водоносни пластове. Комбинираните кладенци са по-икономични от шахтните. В горната си, част, която е по-широка има възможност да се монтират помпи с по-големи размери. Такива кладенци се строят, когато трябва да се увеличи дебитът на съществуващ несъвършен кладенец.

Тук: http://www.kladenci.com/voda-kladenets-metodi може да видите повече за добиването на вода от кладенци.

 

 

 

 

 

 

 

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.